KTO SME

MELZET vzdelávacia agentúra je progresívne sa rozvíjajúca vzdelávacia spoločnosť so sídlom v Považskej Bystrici. Poskytujeme vzdelávacie kurzy, ktoré sú orientované na rozšírenie vedomostí v oblasti predaja, riadenia ľudí a profesionálnej komunikácie.

Vzdelávanie zabezpečujeme na základe individuálnych požiadaviek klienta. Na zvýšenie efektívnosti využívame audiovizuálnu techniku, psychologické hry a aplikáciu v praxi.


ČO PRINÁŠAME

Našou výhodou je inovatívny spôsob výučby. Teoretické poznatky okamžite aplikujeme v praxi prostredníctvom simulovaných situácií zaznamenaných na DVD a následne podrobne analyzovaných.

Hlavným cieľom je dosiahnuť viditeľné zlepšenie sebavedomia a suverénneho vystupovania účastníkov kurzov už po prvých hodinách ich výučby.

STRATÉGIA SPOLOČNOSTI

Inovatívny prístup
Interaktívna forma výučby, poskytovanie spätnej väzby.

Dlhodobá spolupráca
Tvorba nadstavbových kurzov na základe požiadaviek klienta a poskytovanie konzultácií.

Budovanie silnej značky
Posilňovanie značky na obchodnej a profesionálnej úrovni.

Expanzia
Rozšírenie ponuky kurzov v troch svetových jazykoch a tvorba školiacich stredísk.