KTO SME

MELZET, s. r. o. je obchodná spoločnosť založená v roku 2008 za účelom poskytovania zdravotníckych služieb v oblasti gynekológie a pôrodníctva ako aj ultrazvuku v gynekológii a pôrodníctve.

Garantom špičkovej odbornosti je MUDr. Miroslav Zábovský s viac ako 30 ročnou praxou nadobudnutou vykonávaním gynekologickej starostlivosti v Považskej Bystrici.

Prvoradým poslaním našej spoločnosti je poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť v súlade s modernými lekárskymi metódami.


MUDr. Miroslav Zábovský

Vzdelanie:

Lekárska fakulta Univerzity Komenského

Atestácia v odbore gynekológia a pôrodníctvo

Ďalšie vzdelanie:

Certifikát o odbornej spôsobilosti vykonávať ultrazvukové vyšetrenie v gynekológii a pôrodníctve

Školiace miesto vo včasnej diagnostike prekanceróz a rakoviny ženských orgánov


Eva Mahdíková

Vzdelanie:

Stredná zdravotná škola v odbore ženská sestra

Ďalšie vzdelanie:

Osvedčenie o príprave ženskej sestry pre prácu v zdravotníckom obvode

Inovačný kurz v gynekologicko-pôrodníckej starostlivosti a komplexnej starostlivosti v poreprodukčnom období