MELZET, s. r. o. je obchodná spoločnosť založená v roku 2008 za účelom poskytovania prekladateľských a tlmočíckych služieb z a do francúzskeho jazyka. ako aj doučovania francúzskeho jazyka.

Garantom špičkovej odbornosti je Mgr. Elena Zábovská s viac ako 30 ročnou praxou nadobudnutou vyučovaním francúzskeho jazyka na strednej škole ako aj jazykovej škole a súkromných kurzoch.


Mgr. Elena Zábovská

Vzdelanie

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Ďalšie vzdelanie

Absolventka dištančného vzdelávania Perfectionnement linguistique, Metodicko-pedagogické centrum Bratislava

Intenzívny didaktický kurz francúzštiny - Université Paul Valéry Montpellier

Certifikát z obchodnej a ekonomickej francúzštiny - Parížska obchodná a priemyselná komora

Špecializačné inovačné štúdium obchodnej francúzštiny - Metodické centrum Bratislava v spolupráci s Francúzskym inštitútom v Bratislave

Kurz - Metodika vyučovania francúzštiny CAREL Royan, Université de Poitiers

Vzdelávací kurz Využitie IKT vo vyučovaní francúzskeho jazyka v rámci projektu Slovenský učiteľ kompetentný pre Európu